دسته: فیلم سینمایی

بهمن 19
فیلم سینمایی دوازدهمین مرد (بر اساس یک داستان واقعی)

فیلم سینمایی دوازدهمین مرد یا مرد دوازدهم (Den 12. mann) یک فیلم جنگی بر اساس داستان…